Met het groene label ‘The Green Fan’ levert Webactueel een marktbrede bijdrage aan de uitvoering van klimaatneutraal ondernemen.

Het creëren van economische meerwaarde gaat in de visie van Webactueel samen met sociale rechtvaardigheid en een goede leefomgeving. Alleen een onderneming die evenwicht aanbrengt tussen economische, sociale en milieuaspecten kan op lange termijn succesvol opereren.

We hebben als organisatie dan ook nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om de ecologische impact op onze leefomgeving te minimaliseren, en om bij te dragen aan de maatschappij waarvan we zelf onderdeel zijn. Enerzijds doen we dit door energiezuinig te opereren, anderzijds door actief te investeren in klimaatneutraal ondernemen in samenwerking met Climate Neutral Group.

Groene stroom

De stroom die Webactueel verbruikt is milieuvriendelijk opgewekt. Wij betrekken onze groene stroom van energieleverancier DELTA. Zeeuws Groen heet het, de groene stroom van Zeeland. Het verschil tussen Zeeuws Groen en gewone stroom is de manier van opwekken. Zeeuws Groen is 100% groene stroom en wordt opgewerkt met duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en biomassa. Met de opbrengsten van Zeeuws Groen investeert DELTA onder andere in nieuwe projecten om meer Zeeuws Groen en dus milieuvriendelijke energie op te wekken.