Daniek van Rongen

Webactueel

februari 2023 – juni 2023

Leerdoel 1:

” Ik wil graag mijn vaardigheden op het gebied van de technische aspecten van webdesign verbeteren tijdens deze eerste stageperiode. “

Specifiek

Ik wil graag tijdens mijn eerste stageperiode meer leren over de technische kant van webdesign. Met name wil ik mij verdiepen in het bouwen van de website en de back-end. Ik merk namelijk dat ik mij voornamelijk richt op het design, waardoor ik de back-end niet goed begrijp. Mijn stagebedrijf biedt mij deze mogelijkheid en ik ben hier al mee gestart. Mijn praktijkopleider ondersteunt mij hierbij, aangezien hij mij kan helpen om deze kennis eigen te maken. Mijn doel is om een beter begrip te krijgen van het bouwen van een website en de technische aspecten hiervan. WordPress biedt hiervoor een goede basis.

Meetbaar

Om mijn doel te behalen, hoef ik niet heel veel te doen. Ik heb namelijk al basiskennis van WordPress en kan hiermee goed overweg. Als ik opdrachten krijg, probeer ik deze zoveel mogelijk zelf op te lossen, zodat ik na mijn stage 100% zelfstandig kan werken. Als ik iets niet weet, vraag ik hulp aan mijn praktijkbegeleider en let ik aandachtig op hoe hij dit uitlegt, zodat ik het de volgende keer zelf kan oplossen. Tijdens mijn stage werk ik 40 uur per week en ik verwacht minimaal 30 uur per week te besteden aan WordPress-opdrachten. Naar verwachting zal ik mijn eerste stageperiode afronden met 80% meer kennis van WordPress dan ik momenteel heb.

Acceptabel

Ik sta volledig achter dit doel, omdat het noodzakelijk is voor mijn opleiding om een website te kunnen bouwen. Mijn praktijkopleider ondersteunt mij ook in dit doel en wil ervoor zorgen dat ik meer kennis krijg van de technische aspecten van webdesign. Hij zal mij regelmatig opdrachten geven om hiermee aan de slag te gaan. Dit doel is ontstaan omdat ik merkte dat ik vooral gefocust was op het design van de website, maar niet goed begreep hoe de technische kant in elkaar zit. Door meer te leren over het bouwen van websites en de bijbehorende technieken, kan ik mijzelf beter ontwikkelen als webdesigner.

Realistisch

De stappen die ik moet zetten om mijn doel te bereiken zijn absoluut haalbaar, zolang ik er voldoende tijd en toewijding aan blijf besteden en niet opgeef. Ik beschik momenteel over voldoende kennis om mijn doel te kunnen bereiken. Om mijn kennis verder te ontwikkelen, wil ik wekelijks minimaal 2 uur besteden aan het bekijken van video’s over de technische aspecten van webdesign. Hoewel het doel niet eenvoudig is, is het wel haalbaar!

Tijdsgebonden

Ik ben gestart op 6 februari en ben toen direct begonnen met het uitbreiden van mijn technische vaardigheden. Ik kreeg meteen opdrachten die ik soms niet meteen kon uitvoeren omdat ik de techniek nog niet goed begreep. Maar met behulp van Google en mijn praktijkopleider ben ik er uiteindelijk toch uitgekomen.

Mijn doel is om dit leerdoel vóór 30 juni te behalen. Hoewel ik me ervan bewust ben dat er altijd ruimte is voor verdere groei en ontwikkeling, zal ik mijn doel als bereikt beschouwen wanneer ik 80% meer kennis heb dan ik momenteel heb. Op dat punt wil ik in staat zijn om zelfstandig een website te bouwen, zonder steeds dingen op te zoeken of hulp te vragen.

Leerdoel 2:

” Tijdens mijn stage wil ik mijn kennis over de interne communicatie binnen dit bedrijf vergroten.”

Specifiek

Ik wil graag meer leren over de communicatie binnen ons bedrijf. Hiermee doel ik op de interactie tussen klanten, collega’s en andere bedrijven. Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop meetings verlopen, de algehele sfeer binnen het bedrijf en de manier waarop collega’s met elkaar communiceren. Daarnaast wil ik ook graag ervaren hoe gesprekken met klanten verlopen en hoe er wordt omgegaan met klanten die dezelfde visie hebben als het bedrijf, maar ook met klanten die daar juist van afwijken.

Met deze kennis en ervaring ben ik beter voorbereid op wat ik kan verwachten van een baan in de toekomst. Bovendien zal ik in staat zijn om klantgesprekken zelfverzekerd en effectief te voeren, wanneer ik later zelf klantcontacten heb.

Meetbaar

Voor dit leerdoel hoeft niet veel gedaan te worden. Ik wil graag weten hoe de communicatie binnen ons bedrijf verloopt en daarom wil ik met enkele collega’s praten over hun ervaringen op dit gebied. Ik zal de antwoorden die ik krijg vergelijken en proberen tot één conclusie te komen.

Acceptabel

Ik sta volledig achter mijn doel. Goede communicatie binnen het bedrijf waar je werkt, is van cruciaal belang en mijn collega’s steunen dit doel ook. Het doel is logisch ontstaan vanuit mijn werkzaamheden, omdat je vaak in contact moet komen met je collega’s, zowel persoonlijk als online, om opdrachten te bespreken en feedback te ontvangen. Daarom is communicatie van groot belang binnen een bedrijf.

Realistisch

Het kost niet veel tijd om de stappen te zetten om mijn doel te bereiken. Zodra je weet welke communicatiemiddelen er beschikbaar zijn, kun je ermee experimenteren en snel begrijpen hoe de communicatie binnen het bedrijf werkt. Ik heb voldoende kennis om dit doel te bereiken! Ik wil graag een keer een vergadering bijwonen tussen een collega en een klant om te zien hoe dit in de praktijk verloopt.

Tijdsgebonden

Ik begin direct met het nastreven van mijn doel. Goede communicatie tussen collega’s is namelijk van groot belang. Wat betreft de communicatie tussen klanten en Webactueel, denk ik dat het beter is om daarmee te wachten totdat ik een paar maanden bij het bedrijf werk. Op die manier heb ik de tijd om mijn collega’s beter te leren kennen en mijn plek in het bedrijf te vinden. Om mijn doel te bereiken zal ik de gang van zaken binnen het bedrijf observeren, mijn collega’s vragen stellen, vergaderingen bijwonen tussen collega’s en klanten, en deelnemen aan de wekelijkse bijeenkomst over de stand van zaken bij lopende klantopdrachten. Hier bespreken we de huidige status van lopende projecten en websites.

Leerdoel 3:

” Ik wil mijn expertise op het gebied van webdesign en UX-ontwerp verder ontwikkelen en uitbreiden.”

Specifiek

Tijdens deze stageperiode wil ik graag meer leren over het ontwerpen van websites en UX-design. Ik wil begrijpen wat erbij komt kijken en leren hoe en wanneer bepaalde ontwerptechnieken worden toegepast. Daarnaast wil ik meer leren over de keuzes die je maakt tijdens het ontwerpproces en waarom deze keuzes belangrijk zijn. Om dit te bereiken, wil ik onderzoek doen en zelf opdrachten uitvoeren om meer ervaring op te doen. Ik wil weten welke kleuren goed werken, welke lettertypen opvallen en waar je tekst en knoppen op een website het beste kunt plaatsen. Op deze manier kan ik mijn ontwerpkeuzes onderbouwen en presenteren.

Meetbaar

Ik ben van plan om onderzoek te doen door artikelen te lezen, tutorials te bekijken en veel vragen te stellen aan mijn collega’s. Mijn doel is om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen over kleurencombinaties, de plaatsing van teksten om deze te laten opvallen en het kiezen van het juiste lettertype bij verschillende ontwerpen. Op deze manier kan ik mijn ontwerpvaardigheden verbeteren en meer zelfvertrouwen krijgen in het maken van design beslissingen.

Acceptabel

Gedurende mijn vijf maanden durende stage wil ik graag vier uur per week besteden aan design. Ik zal dit doen door artikelen te lezen, tutorials te bekijken en veel vragen te stellen aan mijn collega’s. Mijn collega’s steunen mijn beslissing omdat zij begrijpen dat design een essentieel onderdeel is bij het creëren van een website. Ik ben zelf ook volledig toegewijd aan dit doel, omdat ik het belangrijk vind om mijn vaardigheden op dit gebied te verbeteren.

Realistisch

De stappen die ik moet nemen om mijn doel te bereiken zijn haalbaar. Ik beschik over voldoende kennis om mijn doel te bereiken, maar ik moet nog meer ervaring opdoen. Hoewel het doel uitdagend zal zijn, is het zeker niet onmogelijk om te behalen. Als ik genoeg tijd besteed aan het leren, denk ik dat ik snel beter zal worden in het ontwerpen van websites en het maken van design beslissingen.

Tijdsgebonden

Ik ben direct aan de slag gegaan zodra mijn stageperiode begon en heb al opdrachten ontvangen die gericht zijn op design. Hoewel mijn stageperiode eindigt op 30 juni, wil ik blijven leren omdat je nooit te veel kunt weten. Om mijn doel te bereiken heb ik onderzoek gedaan, artikelen gelezen, tutorials gevolgd en veel vragen gesteld aan mijn collega’s. Ik werk momenteel samen met een andere stagiair aan een website en zal tijdens dit proces letten op kleurgebruik, contrast en leesbaarheid van typografie, en andere ontwerp-aspecten. Ik zal feedback ontvangen en deze gebruiken om mijn ontwerpproces te verbeteren.        

Het bedrijf:

Het team en de werkzaamheden

Binnen het bedrijf Webactueel is het team voornamelijk samengesteld uit zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers). Het team omvat diverse disciplines, waaronder webdesigners, webdevelopers, online marketing specialisten, servicebeheerders, copywriters en social media specialisten.

Binnen het bedrijf worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, elk met een eigen specifieke taakverdeling. Ondanks de diversiteit werkt het team samen en geven zij elkaar feedback en ondersteunen ze elkaar waar nodig. Deze samenwerking bevordert niet alleen de efficiëntie van het bedrijf maar zorgt ook voor een positieve werkomgeving waarin de werknemers zich betrokken voelen bij het bedrijf.

3W5A0766-scaled.jpg

SEO

De informatieve- en communicatie stromen binnen het bedrijf

Binnen ons bedrijf, Webactueel, maken we gebruik van verschillende tools en communicatiemiddelen om onze werkzaamheden efficiënt te organiseren en samen te werken als een team. Eén van deze tools is Trello, waarop we alle taken en projecten beheren die moeten worden uitgevoerd. Door middel van het Trello-bord kunnen we onze taken toewijzen aan de juiste personen en de voortgang van elke taak bijhouden. Wanneer een taak is voltooid, kan deze worden afgevinkt, zodat we altijd weten welke taken nog moeten worden gedaan.

Naast Trello hebben we ook een WhatsApp-groep waarin we kunnen communiceren en hulp kunnen vragen aan onze collega’s. Het is handig om de mobiele nummers van iedereen te hebben, zodat we snel kunnen schakelen en altijd bereikbaar zijn voor elkaar. Dit is vooral nuttig wanneer iemand tegen problemen aanloopt of behoefte heeft aan overleg of ondersteuning.

Hoewel communicatie online heel handig kan zijn, hecht Webactueel ook veel waarde aan persoonlijk contact. We zitten allemaal dicht bij elkaar op kantoor, dus als we ergens hulp bij nodig hebben, kunnen we altijd naar onze collega’s toelopen voor advies of ondersteuning. Ook is er elke maandag om 12:00 een meeting waar iedereen bij aansluit. Tijdens deze meeting bespreken we de lopende opdrachten, en kun je vragen stellen als je tegen iets aan loopt.

Van klantgesprek tot oplevering

Yasin, onze directeur, voert het klantgesprek waarbij hij soms wordt bijgestaan door de projectleiders. Hij legt aan de klant uit wat wel en niet mogelijk is op de website en maakt een schatting van de kosten.Vervolgens stuurt Yasin een gedetailleerde offerte waarin de doelstellingen van het project worden beschreven.Vervolgens belt een van de projectleiders de klant, om de offerte inhoudelijk door te nemen.Na goedkeuring van de offerte, gaan we aan de slag met het eerste concept van de website. Als dit niet aan de verwachtingen voldoet, maken we een nieuw concept. Wordt deze goedgekeurd, gaan we beginnen met bouwen.

Gedurende het bouwproces levert de klant vaak teksten en afbeeldingen aan. Wij passen de website aan op basis van feedback en aanpassingsverzoeken van de klant.

Zodra de klant de website goedkeurt, starten we, indien gewenst, met online marketing. Wanneer alles is afgerond, wordt de website live gezet en het project als voltooid beschouwd.

We blijven echter in contact met onze klanten om ervoor te zorgen dat de website onderhouden blijft.

Kwaliteit

Webactueel staat bekend om hun uitstekende klantenservice en klantgerichtheid. Het bedrijf heeft een sterke focus op duurzaamheid en zet zich in om hun klanten te helpen groeien. Eén van de manieren waarop ze dit doen, is door ervoor te zorgen dat hun klanten hogerop in de Google zoekresultaten verschijnen. Webactueel begrijpt namelijk dat een goede online aanwezigheid cruciaal is voor het succes van hun klanten.

Maar Webactueel gaat verder dan alleen het verbeteren van de online zichtbaarheid van hun klanten. Het bedrijf wil ook dat hun klanten trots zijn op hun website. Daarom besteedt het bedrijf veel aandacht aan het ontwerp van de websites. Webactueel werkt met projectmanagers die nauw s