Bruto-Vloeroppervlak

Wat is bruto vloeroppervlak?

Bruto vloeroppervlak (BVO) is een term die veel wordt gebruikt in de vastgoed- en bouwindustrie om de totale oppervlakte van een gebouw te beschrijven. Het omvat alle vloeroppervlakken binnen de buitenmuren van een gebouw, inclusief gangen, trappenhuizen, liftschachten, technische ruimtes en andere ruimtes die niet direct voor bewoning of gebruik bedoeld zijn.

 

Het meten van het bruto vloeroppervlak

Het bepalen van het bruto vloeroppervlak is een gestandaardiseerde procedure die wordt uitgevoerd volgens de NEN 2580-norm. Bij het meten van het BVO wordt rekening gehouden met de buitenmaten van het gebouw en de vloeroppervlakte van alle ruimtes binnen de buitenmuren. Hierbij wordt geen rekening gehouden met muren, pilaren, balkons en andere bouwkundige elementen.

 

Het meten van het BVO is van belang om een duidelijk beeld te krijgen van de totale omvang van een gebouw. Dit kan van belang zijn bij het bepalen van de huurprijs, de verkoopprijs of bij het ontwerpen van een gebouw. Het kan ook worden gebruikt om de efficiëntie van een gebouw te beoordelen, zoals het berekenen van de verhouding tussen het BVO en het netto vloeroppervlak (NVO).

 

Verschil tussen bruto vloeroppervlak en netto vloeroppervlak

Het bruto vloeroppervlak moet niet worden verward met het netto vloeroppervlak (NVO), dat alleen de oppervlakte omvat van de ruimtes die direct voor bewoning of gebruik bedoeld zijn. Het NVO is meestal kleiner dan het BVO omdat het geen rekening houdt met gangen, trappenhuizen en technische ruimtes.

 

Het NVO is belangrijk voor de berekening van de huurprijs of het bepalen van de benodigde ruimte voor een bepaalde functie in een gebouw. Het is daarom van belang om bij het huren of kopen van een pand niet alleen te kijken naar het BVO, maar ook naar het NVO om een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke beschikbare ruimte.

 

Conclusie

Bruto vloeroppervlak is een belangrijke term in de vastgoed- en bouwindustrie die wordt gebruikt om de totale oppervlakte van een gebouw te beschrijven. Het is van belang om het BVO te meten volgens de gestandaardiseerde procedure om een duidelijk beeld te krijgen van de totale omvang van een gebouw. Het BVO moet echter niet worden verward met het netto vloeroppervlak, dat alleen de oppervlakte omvat van de ruimtes die direct voor bewoning of gebruik bedoeld zijn.

 

 

 

Hier zijn 10 veel gestelde vragen (FAQ) over bruto-vloeroppervlak:

 

1. Wat is het verschil tussen bruto vloeroppervlak en netto vloeroppervlak?

Antwoord: Het bruto vloeroppervlak omvat alle vloeroppervlakken van een gebouw, inclusief muren en gangen. Het netto vloeroppervlak is het bruto vloeroppervlak minus de muren, gangen en andere ruimtes die niet bedoeld zijn om te worden gebruikt.

 

2. Hoe wordt het bruto vloeroppervlak bepaald?

Antwoord: Het bruto vloeroppervlak wordt bepaald door alle vloeroppervlakken in een gebouw op te meten, inclusief de oppervlakken van muren en gangen. Het wordt vaak gebruikt als maatstaf voor het bepalen van de bouwkosten en de verhuur- of verkoopprijs van een gebouw.

 

3. Is het bruto vloeroppervlak hetzelfde als het bebouwde oppervlak?

Antwoord: Nee, het bebouwde oppervlak omvat alleen het oppervlak van het gebouw zelf en niet de oppervlakten van bijvoorbeeld muren en gangen.

 

4. Waarom is het belangrijk om het bruto vloeroppervlak te weten?

Antwoord: Het is belangrijk om het bruto vloeroppervlak te weten omdat het een maatstaf is voor de grootte van een gebouw en kan worden gebruikt om de kosten voor de bouw of de verhuur/verkoop van een gebouw te bepalen.

 

5. Is het bruto vloeroppervlak hetzelfde als de totale oppervlakte van een gebouw?

Antwoord: Nee, het bruto vloeroppervlak omvat alleen de vloeroppervlakten van het gebouw, inclusief muren en gangen, terwijl de totale oppervlakte van een gebouw ook de oppervlakten van het dak en de gevels omvat.

 

6. Hoe kan het bruto vloeroppervlak worden verminderd?

Antwoord: Het bruto vloeroppervlak kan worden verminderd door het aantal gangen en niet-gebruikte ruimtes te verminderen en door het efficiënter inrichten van de ruimte binnen het gebouw.

 

7. Is het bruto vloeroppervlak van invloed op de energieprestatie van een gebouw?

Antwoord: Ja, het bruto vloeroppervlak kan van invloed zijn op de energieprestatie van een gebouw, omdat een groter gebouw doorgaans meer energie verbruikt dan een kleiner gebouw.

 

8. Kan het bruto vloeroppervlak van een gebouw worden vergroot?

Antwoord: Ja, het bruto vloeroppervlak kan worden vergroot door bijvoorbeeld een uitbreiding aan het gebouw toe te voegen of door de ruimte binnen het gebouw anders in te delen.

 

 

 

9. Kan het bruto vloeroppervlak verschillen van het netto vloeroppervlak?

Ja, het bruto vloeroppervlak kan verschillen van het netto vloeroppervlak. Het bruto vloeroppervlak omvat namelijk alle vloeroppervlakken van een gebouw, terwijl het netto vloeroppervlak alleen de oppervlakte omvat van de ruimtes die daadwerkelijk gebruikt worden door de gebruikers van het gebouw. Het netto vloeroppervlak is dus kleiner dan het bruto vloeroppervlak omdat het geen rekening houdt met bijvoorbeeld trappenhuizen, liftschachten, gangen en technische ruimtes die niet toegankelijk zijn voor de gebruikers.

 

10. Wat is het verschil tussen bruto-vloeroppervlak en netto-vloeroppervlak?

Bruto-vloeroppervlak en netto-vloeroppervlak zijn twee termen die vaak worden gebruikt bij het beschrijven van de oppervlakte van een gebouw. Bruto-vloeroppervlak (BVO) verwijst naar de totale oppervlakte van alle verdiepingen van een gebouw, inclusief de buitenmuren, trappenhuizen en gangen. Netto-vloeroppervlak (NVO) daarentegen verwijst naar de oppervlakte van alle ruimtes die daadwerkelijk kunnen worden gebruikt, zoals kantoren, vergaderruimtes, opslagruimtes, enzovoort.