Disclaimer

Op het gebruik van deze website (Webactueel.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te
maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.

Gebruik van informatie

Webactueel streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Webactueel niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van
de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een
vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Webactueel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Webactueel en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Webactueel garandeert niet dat e-mails die aan Webactueel worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat
tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig
worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Webactueel te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Webactueel heeft geen invloed op websites van derden en
is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Webactueel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Webactueel zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Webactueel daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.