Views

Wat zijn views?

 

In de context van databases verwijst de term ‘view’ naar een virtuele tabel die is samengesteld uit een selectie van gegevens uit één of meer fysieke tabellen. In plaats van dat er een nieuwe tabel wordt gemaakt om de resultaten van een query op te slaan, wordt de query opgeslagen als een view, zodat deze op elk gewenst moment kan worden opgeroepen. Views zijn dus een belangrijk hulpmiddel voor het organiseren en beheren van gegevens in databases.

 

Soorten views

 

Er zijn verschillende soorten views die kunnen worden gemaakt, afhankelijk van het doel en de complexiteit van de query die wordt gebruikt. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten views:

 

 1. Basis views: Dit zijn eenvoudige views die zijn samengesteld uit een enkele tabel. Ze worden vaak gebruikt om bepaalde kolommen uit een tabel te selecteren of om rijen te filteren op basis van bepaalde voorwaarden.

 

 1. Complex views: Dit zijn views die zijn samengesteld uit meerdere tabellen. Ze kunnen worden gebruikt om gegevens uit verschillende tabellen te combineren en te presenteren als één enkele tabel. Bij het maken van complexe views moeten er echter voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat er geen redundante gegevens ontstaan.

 

 1. Aggregate views: Deze views worden gebruikt om berekeningen uit te voeren op gegevens, zoals het berekenen van de gemiddelde waarde of het aantal rijen in een tabel. Dit type view is handig wanneer gebruikers snel toegang willen hebben tot samenvattende informatie.

 

 1. Partitioned views: Dit type view wordt gebruikt om gegevens te partitioneren, of op te delen in kleinere delen, op basis van bepaalde criteria. Dit kan handig zijn bij het werken met grote hoeveelheden gegevens, omdat het opdelen van de gegevens in kleinere delen de prestaties kan verbeteren.

Voordelen van het gebruik van views

 

Het gebruik van views heeft verschillende voordelen, waaronder:

 1. Beveiliging: Views kunnen worden gebruikt om de toegang tot gevoelige gegevens te beperken door alleen toegang te verlenen tot bepaalde kolommen of rijen van een tabel.

 

 1. Vereenvoudigde gegevensopslag: In plaats van het opslaan van dezelfde gegevens op meerdere plaatsen in de database, kunnen views worden gebruikt om de gegevens op één plaats op te slaan en vervolgens te presenteren als verschillende views.

 

 1. Gegevensintegriteit: Views kunnen worden gebruikt om gegevensintegriteit te handhaven door ervoor te zorgen dat gegevens consistent en up-to-date zijn.

 

 1. Prestaties: Views kunnen de prestaties van queries verbeteren door het verminderen van de hoeveelheid gegevens die worden opgehaald en het minimaliseren van het aantal joins dat nodig is om de gewenste resultaten te verkrijgen.

 

Beperkingen van het gebruik van views

Ondanks de voordelen zijn er ook beperkingen bij het gebruik van views. Hier zijn enkele veelvoorkomende beperkingen:

 

 1. Complexiteit: Views kunnen complex worden, vooral wanneer er veel joins en filters worden gebruikt. Dit kan leiden tot een langzame uitvoeringstijd van de query en een verminderde prestatie.

 

 1. Onderhoud: Views moeten worden onderhouden om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven met de onderliggende tabellen. Als de tabellen veranderen, moeten de views worden bijgewerkt om de juiste resultaten te blijven geven.

 

 1. Beperkte bewerkingsmogelijkheden: Views zijn alleen-lezen. Dat betekent dat gebruikers gegevens uit de view kunnen bekijken en gebruiken, maar ze kunnen de gegevens niet wijzigen. Dit kan beperkend zijn bij het werken met gegevens.

 

 1. Gegevensintegriteit: Wanneer er views worden gemaakt, moet ervoor worden gezorgd dat de gegevens consistent en up-to-date blijven. Als er bijvoorbeeld een fout optreedt in de query die wordt gebruikt om de view te maken, kan dit leiden tot inconsistenties in de gegevens.

 

Gebruik van views in praktijk

 

In de praktijk worden views vaak gebruikt om het beheer van complexe gegevensstructuren te vereenvoudigen en om beveiliging te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot gevoelige gegevens. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe views in de praktijk worden gebruikt:

 

 1. Rapportage: Views kunnen worden gebruikt om samenvattende informatie te verstrekken aan gebruikers die rapporten genereren. Door een view te maken die de gegevens in de juiste vorm presenteert, kunnen rapporten snel en gemakkelijk worden gegenereerd zonder dat er complexe query’s nodig zijn.

 

 1. Beveiliging: Views kunnen worden gebruikt om de toegang tot gevoelige gegevens te beperken. Door alleen toegang te verlenen tot bepaalde kolommen of rijen van een tabel, kunnen views worden gebruikt om de gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang.

 

 1. Onderhoud: Views kunnen worden gebruikt om het onderhoud van complexe gegevensstructuren te vereenvoudigen. Door een view te maken die de juiste gegevens presenteert, kan het onderhoud van de onderliggende tabellen worden vereenvoudigd.

 

 1. Prestaties: Views kunnen worden gebruikt om de prestaties van queries te verbeteren. Door alleen de gegevens op te halen die nodig zijn voor een bepaalde query, kan het aantal joins dat nodig is om de resultaten te verkrijgen, worden verminderd.

 

Conclusie

 

Views zijn een krachtige tool voor het organiseren en beheren van gegevens in databases. Ze kunnen worden gebruikt om complexe gegevensstructuren te vereenvoudigen, de beveiliging te verbeteren en de prestaties van queries te verbeteren. Hoewel er beperkingen zijn bij het gebruik van views, kunnen ze in de praktijk worden gebruikt om de efficiëntie van gegevensbeheer te verbeteren en de toegang tot gegevens te beperken. Bij het werken met views is het belangrijk om de beperkingen te begrijpen en ervoor te zorgen dat de gegevens consistent en up-to-date blijven.

 

Het gebruik van views kan een grote impact hebben op de prestaties van een database, daarom is het belangrijk om de juiste keuzes te maken bij het ontwerpen en onderhouden van views. Het is belangrijk om te overwegen welke tabellen worden gebruikt in de view, welke filters worden gebruikt en hoe de query wordt uitgevoerd.

 

Als u werkt met views, is het ook belangrijk om het onderhoud van de views in gedachten te houden. Omdat views afhankelijk zijn van de onderliggende tabellen, moeten ze regelmatig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze de juiste resultaten blijven geven.

 

In het algemeen kunnen views een krachtig hulpmiddel zijn bij het organiseren en beheren van gegevens in databases. Met de juiste zorg en aandacht kunnen views worden gebruikt om gegevensbeheer efficiënter te maken en de toegang tot gegevens te beperken. Door rekening te houden met de beperkingen van views en ervoor te zorgen dat ze consistent en up-to-date blijven, kunnen ze een waardevol onderdeel zijn van uw gegevensbeheerstrategie.

 

Hier zijn 10 veelgestelde vragen (FAQ) over views:

 

1.     Wat zijn views in een database?

Een view is een virtuele tabel in een database die bestaat uit een subset van de gegevens in een of meer tabellen in de database.

 

2.     Wat is het doel van het maken van een view?

Een view kan worden gebruikt om de gegevens in een database te organiseren en te beheren, de toegang tot gegevens te beperken en de prestaties van de database te verbeteren.

 

3.     Kan ik een view gebruiken om gegevens te wijzigen?

In de meeste databases kan een view niet worden gebruikt om gegevens rechtstreeks te wijzigen. In plaats daarvan moet u de gegevens in de onderliggende tabellen wijzigen.

 

4.     Kan ik meerdere tabellen gebruiken in een enkele view?

Ja, een view kan gegevens bevatten uit meerdere tabellen in de database.

 

5.     Hoe maak ik een view in een database?

In de meeste databases kunt u een view maken met behulp van een querytaal zoals SQL.

 

6.     Kan ik een view verwijderen als ik deze niet langer nodig heb?

Ja, u kunt een view verwijderen met behulp van een opdracht zoals DROP VIEW in SQL.

 

7.     Is het mogelijk om de prestaties van een database te verbeteren met het gebruik van views?

Ja, het gebruik van views kan de prestaties van een database verbeteren door de hoeveelheid gegevens die worden opgevraagd te verminderen en de toegang tot gegevens te beperken.

 

8.     Hoe onderhoud ik een view in een database?

Een view moet regelmatig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de gegevens consistent en up-to-date blijven. Dit kan worden gedaan door de view opnieuw te definiëren met behulp van een bijgewerkte query.

 

9.     Kan ik een view gebruiken om gegevens uit verschillende databases op te halen?

Ja, een view kan gegevens bevatten uit verschillende databases als ze zijn gekoppeld in de query.

 

10.  Wat zijn de beperkingen van het gebruik van views in een database?

Views hebben beperkingen, zoals het niet kunnen wijzigen van gegevens, het niet kunnen gebruiken van alle functies van de onderliggende tabellen en het kunnen beïnvloeden van de prestaties van de database. Het is belangrijk om deze beperkingen in gedachten te houden bij het werken met views.