Wat is deskresearch?

Deskresearch, ook wel bureauresearch genoemd, is een onderzoeksmethode waarbij informatie wordt verzameld uit bestaande bronnen zoals literatuur, rapporten, statistieken en online databases. Het doel van deskresearch is om bestaande kennis en informatie te verzamelen en te analyseren om zo inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp of probleem.

Waarom is deskresearch belangrijk?

Deskresearch is belangrijk omdat het de basis vormt voor veel onderzoek. Door gebruik te maken van bestaande informatie kan tijd en geld worden bespaard in vergelijking met het uitvoeren van veldonderzoek. Daarnaast kan deskresearch helpen om een beter begrip te krijgen van het onderwerp en de context waarin het zich bevindt.

Hoe voer ik deskresearch uit?

Hier zijn de basisstappen voor het uitvoeren van deskresearch:

1. Definieer het onderwerp

Bepaal het onderwerp dat je wilt onderzoeken en de doelstellingen van het onderzoek.

2. Verzamel informatie

Verzamel informatie uit verschillende bronnen, zoals literatuur, rapporten, statistieken, online databases en andere relevante bronnen.

3. Analyseer de informatie

Analyseer de verzamelde informatie om inzicht te krijgen in het onderwerp en de context waarin het zich bevindt.

4. Schrijf een rapport

Schrijf een rapport waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en geanalyseerd. Gebruik de informatie om conclusies te trekken en aanbevelingen te doen voor verder onderzoek of actie.

Wat zijn de voordelen van deskresearch?

De voordelen van deskresearch zijn:

1. Tijd- en kostenbesparend

Deskresearch is over het algemeen goedkoper en sneller dan veldonderzoek omdat het gebruik maakt van bestaande bronnen.

2. Breed scala aan informatiebronnen

Deskresearch biedt een breed scala aan informatiebronnen die kunnen worden gebruikt, zoals literatuur, rapporten, statistieken, online databases en andere relevante bronnen.

3. Betrouwbaarheid

Informatie die is verzameld via deskresearch is vaak betrouwbaar omdat deze afkomstig is van gerenommeerde bronnen.

Zijn er beperkingen aan deskresearch?

Ja, er zijn beperkingen aan deskresearch, zoals:

1. Beperkte informatie

Deskresearch kan beperkt zijn in de informatie die beschikbaar is over een onderwerp, vooral als het onderwerp nieuw of weinig onderzocht is.

2. Geen controle over de datakwaliteit

Deskresearch maakt gebruik van bestaande bronnen waarvan de kwaliteit van de informatie niet kan worden gecontroleerd.

3. Beperkte diepgang

Deskresearch kan beperkt zijn in de diepgang van de informatie die wordt verzameld omdat het alleen gebaseerd is op bestaande bronnen.

Wat is het verschil tussen deskresearch en veldonderzoek?

Het belangrijkste verschil tussen deskresearch en veldonderzoek is dat deskresearch gebruik maakt van bestaande bronnen om informatie te verzamelen, terwijl veldonderzoek betrekking heeft op het verzamelen van nieuwe informatie uit de praktijk door middel van observatie, interviews of enquêtes. Deskresearch is over het algemeen goedkoper en sneller dan veldonderzoek, maar het kan beperkt zijn in de informatie die beschikbaar is.

Conclusie

Deskresearch is een belangrijke onderzoeksmethode die gebruikt wordt om informatie te verzamelen uit bestaande bronnen zoals literatuur, rapporten, statistieken en online databases. Deskresearch is tijd- en kostenbesparend en biedt een breed scala aan informatiebronnen. Er zijn beperkingen aan deskresearch, zoals de beperkte informatie die beschikbaar is en de beperkte diepgang van de informatie die wordt verzameld. Deskresearch is een waardevolle onderzoeksmethode die kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp of probleem en om verdere actie te informeren.

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn enkele voorbeelden van bestaande bronnen die kunnen worden gebruikt voor deskresearch?

Enkele voorbeelden van bestaande bronnen die kunnen worden gebruikt voor deskresearch zijn literatuur, rapporten, statistieken, online databases, tijdschriften, kranten en andere relevante bronnen.

2. Wat zijn enkele van de beperkingen van deskresearch?

Enkele van de beperkingen van deskresearch zijn de beperkte informatie die beschikbaar is, de beperkte diepgang van de informatie die wordt verzameld en het gebrek aan controle over de kwaliteit van de informatie.

3. Hoe kan deskresearch worden gebruikt in de praktijk?

Deskresearch kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in een breed scala aan onderwerpen, zoals marktonderzoek, concurrentieanalyse, beleidsonderzoek en meer. Het kan ook worden gebruikt om de basis te leggen voor verdere onderzoek en actie.

4. Wat is het verschil tussen deskresearch en veldonderzoek?

Deskresearch maakt gebruik van bestaande bronnen om informatie te verzamelen, terwijl veldonderzoek betrekking heeft op het verzamelen van nieuwe informatie uit de praktijk door middel van observatie, interviews of enquêtes.

5. Wat zijn enkele van de voordelen van deskresearch?

Enkele van de voordelen van deskresearch zijn dat het tijd- en kostenbesparend is, een breed scala aan informatiebronnen biedt en betrouwbare informatie kan opleveren afkomstig van gerenommeerde bronnen.