Wat is geanonimiseerd?

Geanonimiseerd betekent dat persoonlijke informatie wordt verwijderd of veranderd om ervoor te zorgen dat de identiteit van een persoon niet meer kan worden vastgesteld. Met andere woorden, geanonimiseerde gegevens zijn niet langer herleidbaar tot een specifieke persoon.

Waarom wordt informatie geanonimiseerd?

Er zijn verschillende redenen waarom informatie kan worden geanonimiseerd, zoals:

 • – Privacybescherming: Geanonimiseerde gegevens beschermen de privacy van individuen door te voorkomen dat hun persoonlijke informatie wordt gedeeld of gebruikt zonder hun toestemming.
 • – Veiligheid: Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt om de veiligheid van individuen en organisaties te waarborgen door te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt.
 • – Onderzoek: Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoek zonder de privacy van individuen in gevaar te brengen. Dit is met name belangrijk in gevoelige onderzoeksgebieden zoals medisch onderzoek.

Hoe wordt informatie geanonimiseerd?

Er zijn verschillende methoden om informatie te anonimiseren, zoals:

 • – Verwijdering van identificerende informatie: Persoonlijke informatie zoals naam, adres en geboortedatum wordt verwijderd om te voorkomen dat de gegevens naar een specifieke persoon kunnen worden herleid.
 • – Pseudonimisering: Identificerende informatie wordt vervangen door een uniek identificatienummer of code om te voorkomen dat de gegevens naar een specifieke persoon kunnen worden herleid.
 • – Versleuteling: Persoonlijke informatie wordt versleuteld om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens.

Voorbeelden van geanonimiseerde gegevens

Hier zijn enkele voorbeelden van geanonimiseerde gegevens:

 • – Een onderzoeksbureau verzamelt enquêtegegevens van klanten van een winkelketen, maar anonimiseert de gegevens door de namen en adressen van de klanten te verwijderen, zodat de gegevens niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.
 • – Een ziekenhuis verzamelt patiëntgegevens voor medisch onderzoek, maar pseudonimiseert de gegevens door de namen van de patiënten te vervangen door unieke identificatienummers, zodat de gegevens niet meer naar individuele patiënten kunnen worden herleid.
 • – Een bedrijf slaat klantgegevens op in een gecodeerde database, zodat alleen bevoegde medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

Het belang van geanonimiseerde gegevens

Het belang van geanonimiseerde gegevens kan niet genoeg worden benadrukt. Het is van vitaal belang dat organisaties de privacy van individuen beschermen door ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig wordt opgeslagen en alleen wordt gebruikt voor het beoogde doel. Geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor waardevol onderzoek zonder dat individuen zich zorgen hoeven te maken over hun privacy.

De uitdagingen van geanonimiseerde gegevens

Hoewel geanonimiseerde gegevens nuttig zijn, zijn er nog steeds uitdagingen die moeten worden overwonnen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • – Koppelbaarheid: Hoewel geanonimiseerde gegevens niet naar een specifieke persoon kunnen worden herleid, is het soms mogelijk om verschillende gegevensbronnen te combineren om toch identificeerbare informatie te verkrijgen. Dit wordt koppelbaarheid genoemd en kan een ernstige bedreiging vormen voor de privacy van individuen.
 • – Heridentificatie: Zelfs als persoonlijke informatie is verwijderd of veranderd, kan het soms nog steeds mogelijk zijn om een persoon te identificeren. Bijvoorbeeld als er weinig mensen zijn in een bepaalde groep met een bepaalde leeftijd, geslacht en postcode, kan het nog steeds mogelijk zijn om te achterhalen om wie het gaat.
 • – Datakwaliteit: Bij het anonimiseren van gegevens kan de datakwaliteit afnemen, omdat belangrijke informatie wordt verwijderd of veranderd. Dit kan het moeilijker maken om betrouwbare conclusies te trekken uit de gegevens.

Conclusie

‘Geanonimiseerd’ betekent dat persoonlijke informatie wordt verwijderd of veranderd om ervoor te zorgen dat de identiteit van een persoon niet meer kan worden vastgesteld. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om de privacy van individuen te beschermen, de veiligheid te waarborgen en onderzoek mogelijk te maken zonder de privacy van individuen in gevaar te brengen. Er zijn verschillende methoden om informatie te anonimiseren, zoals het verwijderen van identificerende informatie, pseudonimisering en versleuteling.

Hoewel geanonimiseerde gegevens nuttig zijn voor het beschermen van de privacy van individuen en het mogelijk maken van onderzoek, zijn er nog steeds uitdagingen die moeten worden overwonnen. Koppelbaarheid en heridentificatie zijn belangrijke zorgen en organisaties moeten ervoor zorgen dat geanonimiseerde gegevens veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.

Meest gestelde vragen over geanonimiseerde gegevens

1.Wat betekent ‘geanonimiseerd’?

‘Geanonimiseerd’ betekent dat persoonlijke informatie wordt verwijderd of veranderd om ervoor te zorgen dat de identiteit van een persoon niet meer kan worden vastgesteld. Met andere woorden, geanonimiseerde gegevens zijn niet langer herleidbaar tot een specifieke persoon.

2.Waarom worden gegevens geanonimiseerd?

Er zijn verschillende redenen waarom informatie kan worden geanonimiseerd, zoals het beschermen van de privacy van individuen, het waarborgen van de veiligheid van organisaties en het mogelijk maken van onderzoek zonder de privacy van individuen in gevaar te brengen.

 3.Hoe worden gegevens geanonimiseerd?

Er zijn verschillende methoden om informatie te anonimiseren, zoals het verwijderen van identificerende informatie, pseudonimisering en versleuteling.

4.Wat zijn de uitdagingen van geanonimiseerde gegevens?

Enkele uitdagingen van geanonimiseerde gegevens zijn koppelbaarheid, heridentificatie en datakwaliteit.

5.Hoe kunnen organisaties geanonimiseerde gegevens veilig opslaan?

Organisaties kunnen geanonimiseerde gegevens veilig opslaan door ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens en dat de gegevens op een veilige manier worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een gecodeerde database.