Wat is een poll?

Een poll is een korte vragenlijst die online, telefonisch, per post of persoonlijk kan worden afgenomen. Het doel van een poll is om de mening van een bepaalde groep mensen te verzamelen en te analyseren. Polls kunnen bestaan uit open vragen, multiple-choice vragen, schalen of stellingen waarbij respondenten hun mening moeten geven door bijvoorbeeld “eens” of “oneens” te antwoorden.

 

Hoe werkt een poll?

Een poll werkt als volgt: een onderzoeker, journalist of marketeer selecteert een doelgroep die hij wil peilen. Dit kan bijvoorbeeld een groep kiezers zijn, consumenten, werknemers, studenten of burgers. Vervolgens ontwikkelt hij een vragenlijst met vragen die betrekking hebben op een specifiek onderwerp, zoals politieke voorkeur, consumentengedrag, werktevredenheid of levensstijl.

 

Daarna wordt de poll verspreid onder de doelgroep via verschillende kanalen, zoals social media, nieuwswebsites, telefonische enquêtes of persoonlijke interviews. De respondenten worden gevraagd om de vragenlijst in te vullen en hun antwoorden worden opgeslagen in een database. Op basis van deze gegevens kan de onderzoeker of marketeer de resultaten van de poll analyseren en conclusies trekken over de meningen en gedragingen van de doelgroep.

 

Soorten polls

Er zijn verschillende soorten polls die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals:

 

Exit polls

Exit polls worden gebruikt in de politiek om de stemmen van kiezers te peilen nadat ze hebben gestemd. Dit gebeurt meestal bij verkiezingen of referenda en geeft een indicatie van de uitslag voordat de officiële resultaten bekend zijn.

 

Online polls

Online polls zijn een populaire manier om snel meningen te peilen via social media, nieuwswebsites en enquête-tools. Deze polls worden vaak gebruikt in de journalistiek en marketing om reacties te verzamelen op actuele onderwerpen of producten.

 

Telefonische polls

Telefonische polls worden gebruikt om grote groepen mensen te bereiken en om te zorgen voor een representatieve steekproef van de bevolking. Dit type poll wordt vaak gebruikt in politieke enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Persoonlijke polls

Persoonlijke polls worden uitgevoerd door enquêteurs die persoonlijk vragen stellen aan respondenten. Dit type poll wordt gebruikt wanneer er behoefte is aan meer diepgaande antwoorden of wanneer de doelgroep niet goed bereikt kan worden via andere kanalen.

 

Voordelen van het gebruik van polls

Het gebruik van polls heeft verschillende voordelen, waaronder:

 

Snelheid en efficiëntie

Polls kunnen snel en efficiënt worden uitgevoerd en de resultaten kunnen snel worden geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen in de opinie van de doelgroep.

 

Kostenbesparing

Het uitvoeren van polls is vaak goedkoper dan traditionele onderzoeksmethoden zoals focusgroepen of diepte-interviews. Hierdoor kan het ook voor kleinere bedrijven of organisaties mogelijk zijn om onderzoek te doen naar hun doelgroep.

 

Breed bereik

Polls kunnen via verschillende kanalen worden verspreid en kunnen daardoor een groot aantal respondenten bereiken. Hierdoor kunnen de resultaten van de poll representatief zijn voor de doelgroep.

 

Interactiviteit

Polls zijn interactief en kunnen respondenten betrekken bij het onderzoek. Dit kan de betrokkenheid van de respondenten vergroten en zorgen voor meer betrouwbare resultaten.

Nadelen van het gebruik van polls

Naast voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van polls, zoals:

Beperkte diepgang

Polls kunnen alleen oppervlakkige informatie verzamelen en kunnen niet de diepte in gaan zoals bijvoorbeeld interviews of focusgroepen. Hierdoor kunnen de resultaten van polls niet altijd een compleet beeld geven van de opinie van de doelgroep.

 

Selectieve steekproef

Polls worden uitgevoerd onder een bepaalde groep mensen en de resultaten zijn daarom niet altijd representatief voor de hele doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de poll alleen wordt verspreid onder mensen die al een bepaalde mening hebben.

 

Gevoeligheid voor vertekening

Polls kunnen gevoelig zijn voor vertekening, bijvoorbeeld doordat respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven of doordat de vragen suggestief zijn gesteld. Hierdoor kunnen de resultaten van de poll niet altijd betrouwbaar zijn.

 

 

 

Conclusie

Een poll is een instrument dat kan worden gebruikt om snel meningen, voorkeuren, gedragingen en trends van een bepaalde doelgroep te meten en te analyseren. Er zijn verschillende soorten polls die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals exit polls, online polls, telefonische polls en persoonlijke polls. Het gebruik van polls heeft verschillende voordelen, zoals snelheid en efficiëntie, kostenbesparing, breed bereik en interactiviteit. Tegelijkertijd zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van polls, zoals beperkte diepgang, selectieve steekproef en gevoeligheid voor vertekening. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te overwegen welk type poll het beste past bij het onderzoek en welke methoden kunnen worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen.

 

Veelgestelde vragen over een Poll:

1. Wat is een poll?

Een poll is een instrument waarmee men meningen, voorkeuren, gedragingen en trends van een bepaalde doelgroep kan meten en analyseren.

 

2. Welke soorten polls zijn er?

Er zijn verschillende soorten polls die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals exit polls, online polls, telefonische polls en persoonlijke polls.

 

3. Wat zijn de voordelen van het gebruik van polls?

Het gebruik van polls heeft verschillende voordelen, waaronder snelheid en efficiëntie, kostenbesparing, breed bereik en interactiviteit.

 

.4 Wat zijn de nadelen van het gebruik van polls?

Er zijn ook nadelen verbonden aan het gebruik van polls, zoals beperkte diepgang, selectieve steekproef en gevoeligheid voor vertekening.

 

5. Waarom kan een poll niet altijd een compleet beeld geven van de opinie van de doelgroep?

Polls kunnen alleen oppervlakkige informatie verzamelen en kunnen niet de diepte in gaan zoals bijvoorbeeld interviews of focusgroepen. Hierdoor kunnen de resultaten van polls niet altijd een compleet beeld geven van de opinie van de doelgroep.

 

6. Hoe zorg je voor betrouwbare resultaten bij het uitvoeren van een poll?

Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen welk type poll het beste past bij het onderzoek en welke methoden kunnen worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen. Zo kunnen suggestieve vragen worden vermeden en kan een representatieve steekproef worden genomen.

 

7. Wat is een representatieve steekproef?

Een representatieve steekproef is een steekproef die op een willekeurige manier is genomen en waarbij alle leden van de doelgroep evenveel kans hebben om te worden geselecteerd. Zo kunnen de resultaten van de poll representatief zijn voor de doelgroep.